Kelvin AB

Namnet Kelvin refererar till enheten kelvin (K) vilket är SI-enheten för temperatur. Enheten är uppkallad efter den brittiske fysikern William Thomson (1824-1907), som adlades år 1892 till Baron Kelvin of Largs.

Bild på Martin

Vår vision är att leverera funktionella och driftsäkra system av högsta kvalité, som är enkla att installera.” Martin Röing, CEO.

Kelvin golvvärme

Kelvin utvecklar och tillverkar produkter för konsumenter och installatörer inom elektrisk golvvärme i färdiga kit (paket) med utförliga installationsmanualer som standard. Produkterna är därför uppskattade av både installatörer och ”Gör det själv”-kunder. Kelvins golvvärmesystem utvecklas på plats i Halmstad av ett team med stor erfarenhet av golvvärme och elektronikutveckling. Vi har spetskunskap inom såväl mikroprocessor-programmering och kraftreglering som produktion och tillverkning.

Våra ledord inom bolaget är ”Enkelhet, professionalism och trygghet!” och vi strävar dagligen efter att våra ledord ska genomsyra hela vår verksamhet.

Enkelhet – Vi försöker vara en så enkel samarbetspartner som möjligt mot våra leverantörer och återförsäljare, samt att våra produkter ska vara tydliga och enkla för både installatören och kunden.

Professionalism – Vi strävar alltid mot att ha ett professionellt tillvägagångssätt mot de utmaningar vi ställs mot. Vi håller även ett professionellt bemötande mot våra kunder och kollegor.

Trygghet – Vi jobbar kontinuerligt med att se till att våra produkter är så säkra och användarvänliga som möjligt, och följer gällande branschregler. I våra samarbeten med leverantörer och återförsäljare så kör vi på internationellt erkända avtal och schyssta villkor.

Våra produkter

Kelvin levererar elektrisk golvvärme för såväl nybyggnation som renovering (ROT). Vår elektriska golvvärme består huvudsakligen av följande segment:

  • Kelvin VK – Värmekabel-kit
  • Kelvin XK – Lågvolts-värmekabel
  • Kelvin Golvvärmefolie – Golvvärmefolie för parkett-/laminat-golv
  • Kelvin Betong – Värmekabel för ingjutning i betong
  • Kelvin Termostater – Våra moderna och driftsäkra termostater
  • Kelvin SR12 – Självreglerande frostskydds-/golvvärme-kabel
  • Kelvin KSM – Snösmältning- och halkskyddsmattor

Kelvins Garantier

Kelvin lämnar 15 års fullgaranti på Kelvin VK (Värmekabel-kit). Garantin är en fullgaranti som täcker 100% av kringkostnaderna vid en eventuell skada.

15 års produktgaranti på Kelvin XK (Lågvolts-värmekabel), Kelvin Betong (Värmekabel för ingjutning i betong), Kelvin KSM (Snösmältning- och halkskyddsmattor).

10 års produktgaranti på Kelvin Golvvärmefolie (Golvvärmefolie för parkettgolv).

3 års produktgaranti på Kelvin Termostater, Kelvin SR12 (Självreglerande frostskyddskabel) och övriga produkter i sortimentet.

Våra produkter är säkra och fria från giftiga avfall

EU:s nuvarande lagar för elektronikindustrin beskrivs enligt RoHS- och WEEE-direktiven. RoHS – Restriction of Hazardous Substances.WEEE – Waste from Electrical and Electronic Equipment. Lagarna är knutna till varandra och syftar till att minska avfallet av elektriska och elektroniska produkter samt återvinna så mycket som möjligt. Det avfall som ändå uppkommer ska vara så riskfritt som möjligt att hantera och minimera farliga utsläpp till vår omgivande miljö. Genom RoHS-direktivet förbjuds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen OBB och PBDE i nytillverkade elektroniska produkter.

Kelvins produkter är fria från giftigt avfall och samtliga våra produktlösningar uppfyller RoHS- och WEEE-direktiven.

Säkerhet

Alla Kelvins system är CE-märkta. CE-märket på en produkt intygar att produkten uppfyller EU:s krav på hälsa och säkerhet. Vi har även valt att S-märka vissa av våra konsumentprodukter inom elektrisk golvvärme. S-märket är ett funktionsgodkännande som utfärdas av SEMKO och är en garanti för produktens säkerhet.