Historisk Bakgrund

Lord Kelvin bidrog till utvecklingen av termodynamikens grundläggande principer, och hans arbete ledde till skapandet av den termodynamiska temperaturen, som senare blev känd som Kelvin-skalan. År 1848 föreslog han att den termodynamiska nollpunkten skulle vara den absoluta nollpunkten (-273,15 °C eller -459,67 °F). Detta ledde till skapandet av Kelvin-skalan, där varje grad Kelvin är lika med en grad Celsius.

Kelvin, Celsius och Fahrenheit

Kelvin är unik eftersom den är den enda temperaturskalan som inte använder gradsymbolen (°). Den är också den enda skalan som mäter temperatur i absoluta termer, eftersom den börjar vid absolut noll, där alla molekylär rörelse teoretiskt upphör.

För att omvandla temperaturer mellan Kelvin, Celsius och Fahrenheit kan du använda följande ekvationer:

  • Kelvin till Celsius: Celsius (°C) = Kelvin (K) – 273,15
  • Celsius till Kelvin: Kelvin (K) = Celsius (°C) + 273,15
  • Kelvin till Fahrenheit: Fahrenheit (°F) = (Kelvin (K) – 273,15) * 9/5 + 32
  • Fahrenheit till Kelvin: Kelvin (K) = (Fahrenheit (°F) – 32) * 5/9 + 273,15

Användbarhet och Omvandlingsverktyg

För att göra omvandlingen enklare för dig har vi en praktisk omräkningsfunktion nedan. Ange helt enkelt temperaturen i Kelvin, Celsius eller Fahrenheit, och verktyget kommer att ge dig motsvarande värde i de andra temperaturskalorna.

Kelvin är en viktig enhet inom vetenskap, teknik och industri och används över hela världen. Att förstå omvandlingen mellan Kelvin, Celsius och Fahrenheit är avgörande för många applikationer, inklusive väderprognoser, kemi, fysik och mycket mer.

För mer information om Kelvin och temperaturmätning, vänligen utforska våra relaterade artiklar och verktyg.

För mer information om Kelvin AB och Kelvin Golvvärme klicka här.