Installationsprotokoll skall vara ifylld av behörig fackman.