GolvytaGolvvärmesystemPris inkl. ROT-avdrag
2 m²Kelvin VK200 + Tylösand7890:-
3 m²Kelvin VK300 + Tylösand8290:-
4 m²Kelvin VK400 + Tylösand8790:-
5 m²Kelvin VK500 + Tylösand9190:-
6 m²Kelvin VK600 + Tylösand9690:-
7 m²Kelvin VK700 + Tylösand9990:-
8 m²Kelvin VK800 + Tylösand10590:-
9-10 m²Kelvin VK1000 + Tylösand11990:-
11-13 m²Kelvin VK1200 + Tylösand12790:-
14-17 m²Kelvin VK1500 + Tylösand14690:-
Priser inkl. moms

I priset av ”Kelvin installerat och klart” ingår:

 • Vår värmekabel + golvvärmetermostat Tylösand.
 • Två hembesök från installatören.
 • 5m invändig/utvändig kabeldragning och montering av dosa.
 • Förläggning av golvvärmeslinga.
 • Montering och inkoppling av termostat.
 • Driftsättning av system.
 • Ifyllt Installationsprotokoll.
 • Funktionstest och kontrollmätning av systemet.
 • Städning och bortforsling av överblivet material och emballage.
 • Installerat och klart inom 30 dagar från bokningsbekräftelse.
 • Tryggheten i att ha din golvvärme installerad av en certifierad installatör med behörighet.
 • Registreringsbevis för utökad garanti på produkterna

För priserna i ”Kelvin installerat och klart”:

 • Anslutningspunkten ska vara säkrad med minst 10A säkring och jordfelsbrytare.
  -Om säkringen understiger 10A så bör ni rådgöra med installatör inför installation om totaleffekten överstiger säkringens kapacitet.
 • Golvytan där förläggningen ska äga rum ska vara avstädad och ren inför installatörens ankomst.
 • Ev. armeringsnät (rotnät/spackelnät) skall vara utlagt.
 • Bostaden/fastigheten ska vara tillgänglig för installatören vid överenskommen tid.

Skulle kriterierna ej vara uppfyllda enl. ovan så kan våra installatörer hjälpa er att skapa rätt förutsättningar. Rådgivning sker i samråd med installatör och allt tillkommande arbete utöver ”Kelvin installerat och klart” debiteras separat.

Inför installation:

 • Önskar du dold framdragning av el till kopplingsdosan om detta är avtalat med installatören, ska väggarna vara ”öppna”, alltså utan något skivmaterial på väggreglarna när installatören kommer på plats. Väggreglarna kan vara av trä eller stål.
 • Är väggarna av betong eller annat stenmaterial ska det vara frästa spår för kabeldragningen förberett.
 • I sådant fall väggarna är av betong eller annat stenmaterial så ingår ej spårning för kabeldragning i ”Kelvin installerat och klart”.
 • Vi erbjuder utanpåliggande kabeldragning då väggarna är ”täckta” med skivmaterial alternativt i de fallen spårning i väggar av stenmaterial ej planeras att utföras.
 • För att underlätta för den som ska flytspackla golvet efter installationen av ditt golvvärmesystem så appliceras primer på golvet innan golvvärmekabeln förläggs. Tänk till på torktiden så att primern har torkat innan avtalad tid med installatör.

Villkor:

 • ”Bokningsbekräftelse” är tillika fakturadatumet, fr.o.m. det datumet fakturan skickats från oss garanterar vi att ni har det installerat och klart inom 30 dagar om ej annan tid är överenskommen.
 • Vi fakturerar fastpris enl. prislista för installation + produkter med 30 dagars betalningsvillkor.
 • Vi debiterar endast för Kelvin installerat och klart och i priset ingår de punkter som står under ”I priset av ”Kelvin installerat och klart”.
 • Övriga eventuella kringkostnader utöver ”Kelvin installerat och klart” kommer att debiteras separat från installationsföretaget.
 • Registreringsbeviset skickas ut via e-post till mejladressen ni anger.
 • Kelvin AB sparar inte någon garantidokumentation som ni får i samband med installationen. Ni tar själva ansvar att spara registreringsbeviset.
 • Den utökade garantin lämnas av Kelvin AB och gäller endast pro
  dukter som Kelvin AB tillhandahåller i samband med paketet ”Kelvin
  installerat och klart”.
 • ”Utökad garanti” innebär 20 års produktgaranti på värmekabel samt 5 års produktgaranti på termostaten.
 • Utöver garanti-tiden på ”Utökad garanti” så gäller våra allmänna
  villkor samt garantivillkor.
 • Uppstår det stillestånd för installatör till följd av att kriterier ej är uppfyllda eller annan anledning under besök så kan detta komma att debiteras separat från installatör. (700: – / påbörjad timma och 450: – / framkörningsavgift. Priser inkl. moms).
 • Kelvin AB förbehåller sig rätten att neka en bokad installation mot återbetalning.
 • I de fall ROT-avdrag ej är möjligt så adderas 1070:- på totalsumman för installationen för storlekar 2-8m2, för storlekar 9-17m2 så adderas 1240:- (priser inkl. moms).